KURSY I SZKOLENIA

KURS BARMAŃSKI – 30 h

zajęcia teoretyczne:
 • wprowadzenie do zawodu barmana
 • sylwetka barmana
 • bar -historia powstania
 • historia cocktaili, miary barowe, miary umowne i anglosaskie
 • sztuka prowadzenia baru
 • poznanie sprzętu barowego, narzędzi  oraz akcesoriów barowych
 • zarys towaroznawstwa i technologii napojów alkoholowych                
 • rodzaje techniki mieszania i sporządzania napojów mieszanych
 • Mixologia- zasady komponowania napojów mieszanych
zajęcia praktyczne:
 • sprzęt barowy, rodzaje stosowanego szkła, składniki na wyposażeniu
 • zapoznanie się ze sprzętem barmańskim i zasady posługiwania się
 • zapoznanie sie z asortymentem
 • drinki pasiaste
 • sztuka dekoracji, garnish
 • mixowanie cocktaili
 • podstawowe sposoby i techniki mixowania – warsztaty

KURS BARISTYCZNY z ELEMENTAMI LATTE ART – 20h

część teoretyczna:
 • historia kawy, historia ekspresów do kawy
 • kawowiec, gatunki kawy, rozpoznawanie ziarna
 • metody zbierania, obróbka ziaren, selekcja ziarna, magazynowanie
 • sposoby palenia, pakowanie
 • główni producenci
 • zasada 4M
 • rodzaje kaw przygotowywanych z espresso „ESPRESSO”
 • definicja
 • dobra mieszanka
 • cechy idealnego espresso
 • nadekstrakcja
 • podekstrakcja
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
 • obsługa i konserwacja ekspresu
 • napoje na bazie Espresso
 • Espresso Italiano
 • doppio
 • macchiato
 • americano
 • cappuccino
 • café latte
 • latte macchiato
 • mocha Elementy latte Art.
 • spienianie mleka
 • tworzenie podstawowych wzorów; rosseta, serce,
 • wzory z czekoladą
 • ćwiczenia

WARSZTATY SUSHI

HISTORIA SUSHI
RODZAJE I FORMY SUSHI
DODATKI
SŁOWNICZEK SUSHI
ZAPRAWA DO RYŻU
PRZYGOTOWYWANIE ROŻNYCH FORM SUSHI
Nowoczesne technologie w gastronomii z elementami kuchni molekularnej
 • zastosowanie nowoczesnych technologii produkcji potraw
 • gotowanie w niskich temperaturach
 • procesy żelowania, emulsyfikacji, sferyfikacji
 • zastosowanie ciekłego azotu
 • sporządzanie potraw z zastosowaniem nowoczesnych technologii produkcji